Ansøgningsskema

 

Ansøgningsskema

Klubber og personer som er medlem af DAB-klubben, kan ansøge klubben om tilskud til faglige og sociale arrangementer. Der kan max. ansøges 2 gang pr. år pr. person. Ansøgningen sendes til Thomas Larsen Josteinsvej 73 2880 Bagsværd

(Thomaslarsen973@gmail.com) Senest 4 uger før arrangementet!!!

 

Ansøger (Navn, tlf.,mail, klub/afdeling m.m.) :

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Arrangementets art, dato, antal deltagere med navn og fødselsdato :

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Skriv venligst reg. og konto nr. hvortil beløbet kan overføres :

Reg. nr. __________ konto nr. _______________________

 

Med venlig hilsen

DAB-klubben.