Tilskud til faglige / sociale arrangementer

Det er nu muligt at få tilskud hvis man ønsker at afholde et fagligt / socialt arrangement

Der kan søges 2 gange a' 250 kr. pr. medlem pr.år.

Det er selvfølgelig en betingelse at man er medlem af DAB klubben.

Ansøgning om tilskud skal være skriftlig og med en beskrivelse af hvad det er for et arrangement man ønsker at holde.

Det skal ligeledes oplyses hvem der deltager ( navn og fødselsdag )

Navn på ansøger

Og et kontonummer som tilskuddet kan overføres til.

Ansøgningen sendes til.

             Fællestillidsmand                             Kasserer

               Holger Hansen                          Niels Peter Rasmussen

         fællestillidsmand@boligafdeling.dk                  nira@boligafdeling.dk