Referat fra generalforsamling Tirsdag d 08.11.2022 kl. 13.00

i selskabslokalet Carlsro Hallen Borgmester Gustav Jensens vej 15, 2610 Rødovre.

Referat:

Holger Hansen bød velkommen til de 73 stemme berettiget, hvorefter vi spiste frokost sammen.

  1. Valg af dirigent

Henning Lind fra EFK valgt

  1. Godkendelse af forretningsorden

           Godkendt uden bemærkninger.

  1. Valg af stemmeudvalg

           Stemmes ind hvis der er brug for det.

  1. Bestyrelsens beretning

Holger læste beretningen op:

Endnu et år er gået på godt og ondt, de sidste særaftaler er faldet på plads, det var   Herfølge samdriften samt bolig Syd/vest som manglede. Det er også i sidste øjeblik da alle aftaler bliver opsagt pr 31.12.22, aftalerne skal herefter genforhandles – som det plejer at være.

Min dagligdag er meget forskellig, det kan gå fra hyggesamtaler ude på kontorerne - til advarsler og opsigelser. I de værste tilfælde skal jeg også være bisidder ved bortvisninger, som er den strengeste straf man kan få, der ophører ansættelsesforholdet nemlig øjeblikkeligt. Så er der ingen løn samt karantæne i A-kassen. Derudover har vi i øjeblikket mange valg til arbejdsmiljørepræsentanter, som jeg som udgangspunkt står for. Generalforsamlinger i lokale klubber er også på programmet lige nu. Et tæt samarbejde med vores socialrådgiver fra forbundet har givet rigtig gode resultater for nogle af vores kollegaer, der har udfordringer med helbredet. Dette kan give nedslidte medarbejdere et anstændigt arbejds- og hjemmeliv.

Vi kan også byde velkommen til to nye boligselskaber som er Rødovre boligselskab samt Ishøj boligselskab.

Samarbejdet mellem DAB og Ejendomsfunktionærerne har også taget til, for første gang mødtes VNE og VN, det foregik i Carlsros selskabslokaler, hvor vi fik mulighed for at drøfte de problemer vi hver især tumler med. Det viste sig hurtigt at det var nogenlunde de samme ting, vi stod overfor, så vi fandt ud af at det var nemmere at løse dem i fællesskab, da det kan gøre vores hverdag lettere. Lige bortset kvitteringer ved indflytninger, det problem der desværre ikke løst endnu.

Jeg sidder med i forskellige udvalg: 1. Effektiv drift.” 2. Udvalgsmøde i kommunikation”, samt har en del møder med Anders Holmgren om hvad der foregår ude i ejendomsfunktionen samt hvad der foregår i DAB. Vejen går også forbi HR chef Pia Jeppesen, hvor vi har en god snak om der kunne være en anden måde at løse problemstillingerne på, samt hvordan vi kan forhindre lignende sager i fremtiden.

Min tid er også blevet brugt til at give input til årets regionalmøder, som i år blev afholdt på en ny måde. Der var lagt stor vægt på samarbejde, hvor alle kunne komme med input til at gøre dagligdagen mere gnidningsfri. Jeg håber, at gruppearbejdet er kommet for at blive.

Samarbejdet med vores miljøleder, Karin, er også blevet anderledes. Da meget nu består af andet end lovstof, blandt andet hvordan arbejdsmiljøet kan forbedres i afdelingerne. Der er især fokus på trivselsundersøgelser, sex- chikane samt mobning, det har vi desværre haft eksempler på. Jeg håber det går hurtig i sig selv igen. Konflikter generelt fylder også en stor del i afdelingerne, det er trist at ganske få kan sætte en så dårlig stemning, at det er nødvendigt at skulle ud at tale parterne til rette.

Årsmødet foregik i Idrættens hus i Brøndby, hvor psykisk arbejdsmiljø var på programmet, da det fylder mere og mere i vores dagligdag.

Der dukker også nye samdrifter op, det er bare ærgerligt, at man har startet nogle af dem op, uden at have styr på, hvor den nye samdrift skal holde møder for personalet, samt hvor de skal have spise- og omklædningsfaciliteter, dette er i mine øjne ikke i orden.

Promark er nu sat i søen, et nyt registreringssystem som I både kan tilgå fra computer og telefon, her kan I få et overblik over hvad I har tilbage af ferie, særlige fritimer, omsorgsdage, seniordage, tilkøbsdage og meget mere. Dette er nemt at tilgå, så jeg håber alle får stor glæde af det.

Vi har også haft en stor udskiftning af ejendomsfunktionærer i vores afdelinger, en aften hvor jeg alligevel ikke havde noget at lave, ville jeg finde ud af hvor mange der forlod os. Jeg regnede mig frem til, at det var 119 personer der havde forladt os, hvor cirka 6 er gået på pension. Nogle blev fyret andre har bare fundet et andet arbejde i andre selskaber, det svarer til over 20% på et år, det giver stof til eftertanke! Hvad skal der til for at fastholde vores gode kollegaer, det er vi nødt til at sige højt i VNE.

Derudover har jeg også været med i køb af ny ferielejlighed på Rømø. Det var en hård omgang. Da vi har en feriefond, er der særlige regler for køb. Forskellige styrelser og selskaber som f.eks. civil- og erhverv styrelsen. Det er nogle af de bekendtskaber vi har stødt ind i, hold op det er langhåret, men det lykkes heldigvis til sidst, nøglen er modtaget og nu er udlejningen i fuld gang.

Ferielejligheden ligger i Rim feriecenter Vestergade 239. Den er fuld møbleret, har 6 sovepladser, opvaske- og vaskemaskine mm. Der også fri entre til svømmehal, sauna, spillehal med bordtennis, billard og meget mere. Prisen for leje pr uge er i højsæsonen er 3500 kr. og i lav sæson 2300 kr. incl. forbrug. Så vi håber alle har råd til at leje den. For flere oplysninger gå venligst i på klubbens hjemmeside og se billeder og meget mere.

Af de mere hyggelige arrangementer kan jeg nævne DHL stafetten. Der var igen i år tændt op i grillen og det var et kæmpe tilløbsstykke, med rigtig mange dejlige og glade motionister, både løb og gang. Målet er, at vi næste år i fællesskab rammer 100 kollegaer fra DAB og Ejendomsfunktionen. Så rigtigt godt gået, kæmpe ros til alle deltagere.

Apropos motion, så skal Motion i arbejdstiden snart starte i Vildtbanegård som et pilotprojekt. Vi håber at det bliver en succes, og vi krydser fingre for, at mange andre afdelinger også kan komme i gang.

Jørlunde er også et kapitel for sig. 50 tilmeldte men igen kom den skide Corona og spændte ben for nogle af vores gæve jyder. I var savnet, men, men det blev en fortræffelig og god faglig weekend, masser grin, skønsang ved bamses hus, masser af mad og lidt til ganen, samt dybt seriøst arbejde med gode input fra vores nye jurist i EFK Michael Zwinge. Det skal alle have tak for, nu har forhandlingsudvalget noget at arbejde med.

Nyt tiltag med en Temadag for vores lokaltillidsmænd, som bød på bla: hvordan man forholder sig til tavshedspligten, GDPR-reglen, samarbejdet for at opnå de bedste resultater i afdelingen, hvordan og hvornår vi går i gang med den centrale lokalaftale samt særaftaler. Der er aftalt en møderække som vil blive fastlagt i starten af januar, så jeg vil opfordre til, at I ude i afdelingerne får kigget på særaftalerne hurtigst muligt.

I slutningen af oktober var jeg og mange andre tillidsmænd på weekend-seminar på Nyborg strand, for at finpudse ønsker til de nye overenskomstforhandlinger, som er mellem ESL og Dansk erhverv, håber det bliver et godt resultat. 

Jeg bliver lidt træt af at gentage mig selv hvert år, men da jeg vil jer alle det bedste – må jeg igen opfordre til, at I kommer i gang med at dygtiggøre jer. I har ret til 8 dages selvvalgte kurser ifølge overenskomsten. Sørg nu også for at holde mester op på, for det er vigtigt, at det I ønsker ved mus-samtaler også bliver til noget. Hvis I har problemer med at komme afsted så kontakt lokaltillidsmanden eller mig.

Jeg vil hermed slutte min beretning med, at sige tusinde tak for den måde i tager imod mig, når jeg kommer på besøg ude i afdelingerne TAK, samtidig en stor tak til alle vores gode og dygtige LTR og AMR I gør et fantastisk stykke arbejde, samarbejdet har også været i top med EFK og ESL, tak for altid at støtte op - også når det kniber.

Den sidste tak skal gå til bestyrelsen, som uanset hvad der bliver fremlagt, så går I på med krum hals for at løse opgaven tak for det.

Hermed lægger jeg beretningen ud til debat.

Beretning blev godkendt

  1. Regnskab for klubben

             Thomas gennemgik regnskabet, blev godkendt uden bemærkninger.

             Thomas gennemgik feriefonden, blev godkendt uden bemærkninger.

  1. Indkomne forslag

Ingen forslag modtaget.

  1. Valg

På valg:

7.1: Valg af bestyrelsesmedlemmer

Henrik Møller Holst genvalgt for 2 år     

Bo Nordkvist genvalgt for 2 år

Daniel Frølich genvalgt for 2 år

Valg af et bestyrelsesmedlem for Sjælland for 2 år. Jan Løwe Nielsen blev vagt

7.2: Valg af bilagskontrollanter

Jan Gullander genvalgt

Johan Kimose genvalgt

7.3: Valg af bilagskontrollant suppleant for et år

Tommy Kirk genvalgt

7.4: Valg til DAB-bestyrelse fra maj 2023 for 2 år

Holger Hansen genvalgt

8.0 Lodtrækninger

Nr.73: 1 uge på Rømø gik til Claes Peter Tøgersfelt

Nr. 42: Gavekort gik til Thomas Storch Mac Lennan

Nr.38: Gavekort gik til Jesper Zwinge

Nr.40: Gin gavekasse gik til Peter Reffling

Nr.25: Gin gavekasse gik til Jan Thulstrup

Nr.12: 2 flasker vin gik til Kevin Ludvigsen

 

Gave til Henning Lind fra EFK 2 flasker vin

 

Tak til Henning Lind og de fremmødte.

Med venlig hilsen

Fællestillidsmanden Holger Hansen

Skriv en tekst her