Medlemmer i DAB-klubbens bestyrelse

Føllestillidsmand Holger Hansen

Bestyrelseformand/Fællestillidsmand

Holger Hansen

Rødovre

Næstformand

Henrik Møller-Holst

Herlev

Kasserer

Thomas Larsen

thl@boligafdeling.dk

M 40358566

Kgs. Lyngby

Bestyrelsesmedlem

Henrik Glintborg

Esbjerg

Bestyrelsesmedlem

Per Renneberg Jensen

Haslev

 

 

Bestyrelsesmedlem

Bo Nordkvist

Ringsted

 

 

Bestyrelsesmedlem

Niels Peter Rasmussen

Esbjerg

 

 

Bestyrelsesmedlem

Jan Løwe Nielsen

Lyngby