Medlemmer i DAB-klubbens bestyrelse

Føllestillidsmand Holger Hansen

Bestyrelseformand/Fællestillidsmand

Holger Hansen

Rødovre

Næstformand

Henrik Møller-Holst

Herlev

Kasserer

Thomas Larsen

Lyngby

Bestyrelsesmedlem/sekretær

Daniel Frølich

Rødovre

 

Bestyrelsesmedlem

Henrik Glingborg

Esbjerg

Bestyrelsesmedlem

Per Renneberg Jensen

Skælskør

 

 

Bestyrelsesmedlem

Bo Nordkvist

Ringsted

 

 

Bestyrelsesmedlem

Bo Nordkvist

Ringsted

 

Bestyrelsesmedlem

Peter Fredsø

Esbjerg