DAB-klubbens generalforsamling torsdag den 29/10-2020- Referat 

                                                                                                                                                        

 1. Holger Hansen bød velkommen + 1 minut stilhed for de 3 kollegaer vi har mistet det sidste år.

   

 2. Valg af dirigent:

  Kim Landin blev valgt, dagsorden godkendt.

   

 3. Godkendelse af forretningsorden:

  Godkendt uden bemærkninger.

   

 4. Valg af stemmeudvalg:

  Peter + Per

    

 5. Bestyrelsens beretning:

  Det er nu 4 år siden jeg startede som fællestillidsmand, det har været en finurlig rejse fra d 1 til nu, der har været rigtig mange udfordringer så som den centrale lokalaftale til særaftaler, men rigtig spændende har det været. Mange advarsler, påtaler, samt den værst tænkelige bortvisning – og så også lige Corona. Jeg er samtidig trådt ind i Landsbestyrelsen, der også er nyt og spændende. Mine arbejdsopgaver er meget alsidige, hvilket gør hverdagen interessant.

  Et af de spændende forløb at følge i år har været at se, hvordan overenskomsten faldt ud. Heldigvis er den landet godt. Hvis skal fremhæve nogle af de gode ting der er opnået. Så er det blandt andet, at vi vil stige 9,55 kr. i timen de næste 3 år, hvis man har valgt pension vil den stige i alt 5 % indtil 2022. Der var også mulighed for at vælge enten 2 fridage eller løn. Jeg opfordrer, jer til at tjekke jeres lønseddel om I har fået det I har ønsket. Oveni det reguleres lønnen for vores elever med 1,7% pr år.

  En af mine hovedopgaver har været at forhandle den Centrale lokalaftale. Den er nu forhandlet færdig, og den gav anledning til en lille smule opmuntring. Jeg kan nævne:

  Lommepenge til ikke faglige kurser blev hævet fra 125 kr. til 150 kr. lidt har også sin ret. Skærmbriller til alle der arbejder med computer, iPad i forbindelse med E-syn samt E-drift. Vejrligsovervågningen er vi blevet enige om at lave et protokollat på. Den bliver forhandlet hen over vinteren, da forhandlingsudvalget ikke ville være med til frivillighedsprincippet, hvor man står standby i 4 mdr. uden at få noget for det. Vores påstand er, at der bliver lavet flere og flere samdrifter, og derfor mener vi også, at der bør være bagvagter der også skal have penge for at stå til rådighed. Vi er dog blevet enige om, at Driftschefen og mesteren i fællesskab kan udvide vejrligsovervågningsperioden efter behov. 

  Et andet punkt der blev forhandlet var bidraget til vores faglige klub, som blev forhøjet til 30.000 kr. om året. Derudover er der også aftalt, at nødvendige vaccinationer så som influenza, Hepatitis, hvis de finder en mod Corona og lign. bliver tilbudt. Derudover har ejendomsfunktionærerne mulighed for at få det årlige ventelistegebyr for at være skrevet op til bolig, dette beløber sig til pt 180 kr., så længe du er ansat i en DAB adm. afdeling. Ydermere bliver der indskrevet i den fælles personalepolitik, at alle har ret til en bisidder, samt er vi i gang med at få en aftale om en sundhedsordning i stedet for Falck helpcare.  Som det sidste er vi i gang med at finde en motionsordning, som i en eller anden form kommer til at foregå i arbejdstiden. Dette kan godt have lidt lange udsigter, da dette til at starte med bliver en forsøgsordning, så alt i alt syntes bestyrelsen det er en ok aftale.

  En anden del af min hverdag består i høj grad af samarbejdet med vores miljøleder. Dette samarbejde er også blevet styrket, jeg afventer og høre om Anne skal op i tid, hvis ikke dette sker, mener jeg at hele miljøorganisationen falder til jorden, der er simpel ikke tid til at undersøge tingene ordentligt. Jeg ønsker ikke, vi skal tilbage, hvor hele miljøorganisationen er venstrehåndsarbejde.

  En af grundene til at jeg mener at netop et godt samarbejde omkring miljø er nødvendigt er den høje stigning i stress og større arbejdspres. Stress bliver desværre en større og større del af vores hverdag – hvilket i mine øjne er en ærgerlig tendens, men også en af grundene til at det var et emne på årsmødet. En mulighed for at komme det i forkøbet kunne være at deltage, i et af de kurser der udbydes. Der er blandt andet kurser, hvordan vi i afdelingerne kan håndtere misbrug, dette vil jeg anbefale, at mange deltager i, da det kan give os nogle værktøjer til at møde vores beboer i øjenhøjde. Jeg kan i det hele taget kun opfordre til at alle tager så mange kurser som muligt, der er mange penge i kompetencefonden, så kom i gang.

  Siden sidste generalforsamling er der kommet andre boller på suppen med hensyn til samarbejdet med DAB. Dette i form at vi bliver hørt, inden de forskellige valg bliver truffet, samt at vi bliver inddraget i de beslutninger, der bliver truffet inden de bliver sendt ud til ejendomsfunktionærerne. Dette er meget positivt.

  En af grundene til den mere positive retning kunne være, at jeg har haft gode møder med Carina uden dagsorden og uden referat. Det har givet stof til efterretning begge veje, dette kommer nu til at foregå med vores nye kundedirektør Anders Holmgren. Set fra mit synspunkt er det for, at DAB skal have en forståelse for, hvad der sker ude i ejendomsfunktionen uden at det behøver at være så formelt. Jeg har også været medinddraget i de kommende regionalmøder, der er udskudt til foråret, men glæd jer. Jeg har hørt, at alle skal have gymnastiktøj med, da de 5 tibetaner er på programmet igen næste år.

  I mine øjne er det interessant, hvor forskellig holdning man har til det at lære nye systemer at kende. Mange af jer har stiftet et nyt bekendtskab med E-syn, E-drift, APV, elektronisk, Mindkey samt en trivselsundersøgelse i en stor pærevælling, dette har været en stor irritation samt en stor mundfuld for mange af jer, hvilket er forståeligt. For mig er det tydeligt, at man inde fra DAB glemmer, at det ikke er ret mange der sidder foran en computer til dagligt.  

  I er jo også så heldige at få besøg af mig ude i afdelingerne. Også her er der sket en masse organisatorisk.

  Vi har i indeværende år fået overdraget Gribskov kommune, så velkommen til Lars og Thomas.

  I samdriften Karlshøj-Lyngby er det besluttet, at parterne skal skilles ad grundet mangel på at nå til enighed. En af afdelingerne bliver virksomhedsoverdraget pr 31-12-20 til Almen Bo, men de fleste af vores kollegaer bliver heldigvis.

  Udover alle de normale opgaver og eventuelle vanskeligheder der måtte komme med dem, har vi lige fået en ekstra udfordring i år – nemlig Corona. Det har godt nok sat en dæmper på alt og gør det stadig. Men hold da op, hvor har I klaret det godt ude på ejendomskontorerne, selv under alle disse møgkedelige forhold. Holde afstand, spritte af, og jeg kan godt forstå rigtig mange mangler det sociale, samt de små ting. Så som et slag på skulderen, et lille kram, så man kan trøste vores beboere, når der er brug for dette.

  Apropos det sociale, så har jeg i samarbejde med bestyrelsen, også været med til at engagere forskellige sociale tiltag såsom DHL-stafetten, Pejsegården, mm. Der har været rigtig stor opbakning og tilslutning til de fleste tiltag - tak for det. Men det ødelagde Corona desværre også - 135 dejlige kollegaer havde ellers tilmeldt sig til, så det var ekstra trist at skulle aflyse - øv. Det er dog blevet til fisketur fra båd fra Nordhavn, tak for en dejlig tur. Der blev fanget lidt sild, torsk og en enkelt guldmakrel. Derudover har bestyrelsen været på tur til Esbjerg for at besøge nogle afdelinger det var en fantastisk tur og vi blev taget godt imod. Tak for det.

  Jeg sender jer stor respekt herfra, det ser ikke ud til, at man får bugt på Coronaen lige foreløbigt, så I er nødt til at væbne jer med tålmodighed. Der kommer forhåbentlig på et tidspunkt en vaccine. Ellers kan vi altid ringe til Trump og få lidt råd.

  I og med jeg sidder i EFKs bestyrelse og Landsbestyrelsen, er der mange ting der skal tages stilling til. Salg af ejendommen på Panumvej, hvilket heldigvis er ved at være afsluttet. Da de faglige brugte meget tid på ejendomsdrift i stedet for faglige sager som de egentlig er ansat til. Den 11-1-20 havde fagforeningen 100års jubilæum. Det var en stor dag med et godt underholdningsprogram, med bl.a. de tossede tjenere og Lasse Rimmer. Det var en dejlig dag med ca. 300 besøgende flot.

  Det er dog ikke det hele, der er lut og lagkage. En enig landsbestyrelse opfordrer til, at vi i EFK samt i ESL udtræder af serviceforbundet. Det indebærer dog, at I bakker op om denne beslutning, dette vil Kim Landin fortælle nærmere om senere. 

  Dette dårlige samarbejde skal ikke ødelægge den ellers så gode samarbejdsånd, som jeg møder, når jeg er ude at besøge jer, i de meget velholdte afdelinger. Det kan I være rigtig stolte af, I er heller ikke blege for at vise jeres nye tiltag tak for det. Klap jer selv på skulderen!

  Jeg vil slutteligt runde af med flere positive ord.

  Det fortæller mig, at vi har en dejlig arbejdsplads, da 6 i år har 25-års jubilæum stort tillykke.

  Jeg vil gerne sige tak til alle medarbejdere for altid have tid til en rar sludder, om alt hvad der rører sig. Tak til EFK-ESL for et rigtigt godt samarbejde, og den store støtte I er for mig.

  Sidst, men ikke mindst skal LTR samt AMR og klubbestyrelsen have en særlig tak for, at uanset hvilke åndsvage ideer jeg får, er I meget tålmodige og lyttende!

  Da jeg er på valg og vil godt genvælges, håber jeg på stor opbakning fra salen.

  Med disse ord vil jeg sige tak for 4 dejlige år sammen med jer og ikke mindst tak fordi I lyttede.

  Beretning vedtaget uden bemærkninger

   

 6. Regnskab for klubben:

  Thomas gennemgik regnskabet, blev godkendt uden bemærkninger.

  Thomas gennemgik feriefonden, blev godkendt uden bemærkninger.

   

 7. Indkomne forslag:

 • Klubbens bestyrelse vil godt sælge/afvikle ferieboligen i Sverige, dette seneste år har ferieboligen ikke været udlejet i det omfang som var ønsket. Derfor vil vi godt af med ferieboligen og vores feriefond: Thomas uddyber: ferieboligen bliver ikke brugt i det omfang selvom vi har forsøgt at sætte leje ned og betale bro/færge-udgiften vi får derfor ikke nok lejeindtjeninger til at det kan løbe fornuftigt rundt. Bemærkninger: Per syntes det var en god ide. Per Jensen understreget at vi anbefalet dette da det er en underskudsforretning. Bo mente at vi har haft et sommerhus før som også gav underskud pga. det ikke låg et godt sted. Afstemning: enstemmigt vedtaget.

 • Klubben optager udover ejendomsfunktionærer, decentralt ansatte HK ér der er beskæftiget ude på ejendommene. For at en HK kan blive optaget i Klubben, skal vedkommende være medlem af HK: Holger uddyber HK ér kan kun komme med til sociale arrangementer. Bemærkninger: Daniel spurte om dette også kunne gælde gartnerne. Svar dette må vi stille som et forslag næste gang. Bo spurte om HK ér skal betale fuld pris selvom de ikke har stemmeret. Svar Ja det skal de. Afstemning: 22 stemte for og 0 imod og 1 stemte ikke. Forslaget blev derfor vedtaget.

8.1 Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg formand Holger Hansen modtager genvalg for 4 år: genvalgt                   

På valg Henrik Møller Holst modtager genvalg for 2 år: Genvalgt

På valg Bo Nordkvist modtager genvalg for 2 år: Genvalgt

På valg Daniel Frølich modtager genvalg for 2 år: Genvalgt

På valg en repræsentant for sydvest Sjælland for 1 år: Ingen kandidater.

 

8.2: Valg af bilagskontrollanter

På valg er Jan Gullander modtager genvalg: Genvalgt

På valg Niels Peter Rasmussen modtager genvalg: Genvalgt

 

8.3: Valg af bilagskontrollant suppleant for et år

På valg Tommy Kirk modtager genvalg: Genvalgt

 

9.0 Eventuelt

Kim Landin uddyber om orienteringen om at det er blevet besluttet af et deleger møde at vi skal ud af ESL som skyldes det dårlige samarbejde som har stået på i mange år. Og det skal nu til urafstemning blandt medlemmerne. Kim håber på vi støtter op om dette.

 

10.0 Lodtrækninger

Ferieboligen: nr. 2 blev trukket den heldige vinder var Niels Peter.

Bemærk venligst at denne ikke kan bruges til videre salg, og at opholdet skal være afholdt inden næste generalforsamling. Samt inden ferieboligen bliver solgt.

Gin: nr. 26 blev trukket den heldige vinder var Daniel Frølich.

Cougar: nr. 31 blev trukket den heldige vinder var Kim Landin.

Vin: nr. 13 blev trukket den heldige vinder var Henrik Møller Holst.

 

Tak til Kim Landin og de 23 fremmødte.

Med venlig hilsen

Fællestillidsmanden

Holger Hansen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv en tekst her